Cum îmbătrânim?

La fel  ca perindarea anotimpurilor se perindă şi etapele vieţii noastre. Adulţii îmbătrânesc, dar şi tinerii îmbătrânesc, iar copilul de azi poate fi considerat tatăl bătrânului de mâine. Premisele unei îmbătrâniri frumoase şi demne se pune foarte de timpuriu. De exemplu, bazele unor oase sănătoase, lipsite de osteoporoză la bătrâneţe se pun încă din copilărie. Bazele sănătăţii fizice, mintale şi spirituale ale bătrânului se pun din tinereţe. Există un minunat citat biblic, o rugăciune dintr-un psalm care spune: Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înţeleaptă . Există o imensă profunzime în acest verset biblic. Pe marginea acestui citat se poate discuta mult, el este o invitaţie la meditaţie.

Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute şi noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale, şi la urgia Ta aşa cum se cuvine să se teamă de Tine. Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înţeleaptă”. (Ps. 90:10-12) Să ne numărăm bine zilele! Cineva le-a numărat. Viaţa este într-adevăr scurtă. Dacă am trăi 80 de ani, zilele vieţii ar fi sub 30.000. A le număra bine cred că înseamnă şi să ne gândim la scopul ei:

Scopul creştinului ar trebui să fie acela de a se desăvârşi ca om şi de a-l cunoaşte pe Dumnezeu. Apostolul Ioan defineşte viaţa veşnică drept cunoaşterea lui Dumnezeu: “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine , singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.