Archive | January 5, 2011

Comunicarea cu Dumnezeu aduce vindecare!

Comunicarea cu Dumnezeu aduce vindecare

Studiul Scripturii, meditaţia, rugăciunea şi contemplarea creaţiei Domnului sunt căile prin care realizăm legătura dintre noi şi Creatorul nostru. În comunicarea cu Dumnezeu (prin citire, rugăciune, contemplare) avem nevoie cel mai mult de a asculta, a medita, a lua aminte, decât de a spune ceva.

În cultura noastră însă, o dată cu instituţionalizarea  bisericii, o parte din aceste discipline spirituale s-au transformat în „îndatoriri religioase.” Omul şi-a autolimitat  accesul la Cuvânt, mulţumindu-se cu mesaje intermediate de specialişti, rugăciunea a devenit ritualică, iar zgomotul, muzica „urlată”, graba, mulţimea de programe crează mai degrabă o atmosferă de stres şi oboseală în locul uneia potrivită pentru meditaţie.

Dar fiecare dintre noi ne putem refugia în liniştea odăiţei ascunse pentru o comunicare adevărată,  profundă şi semnificativă cu Dumnezeu. Dacă ne vom concentra mai degrabă pe ascultare şi meditaţie, pe mărturisirea păcatelor noastre, în timpul citirii sau rugăciunii, vom găsi că Scriptura este plină de cuvinte dătătoare de iertare, de vindecare şi de speranţă. Ne vom vindeca de teamă şi de îngrijorări. Numărul nevrozelor, al bolilor psihosomatice sunt tot mai crescute în rândul celor ce nu îşi fac timp să comunice cu Dumnezeu.

Este foarte benefic să contemplăm minunăţia creaţiei pe această navă cosmică, numită PĂMÂNT, navă cu care călătorim prin timp înspre Eternitate, navă căreia îi secătuiesc resursele, care îmbătrâneşte şi ea apropiindu-se de punctul terminus. Dar cu toate acestea avem încă în fiecare zi spectaculoase răsărituri şi apusuri, vedem (dacă ştim să privim) cum se perindă anotimpurile cu ierburile şi florile ce cresc, înfloresc şi mor, într-un ciclu asemenea oamenilor. Avem farmecul nopţilor înstelate în care lumi îndepărtate şi pline de taine ne vorbesc şi ele despre măreţia Creatorului. Ce lecţii ne dă Dumnezeu dacă ne oprim să privim, să gândim, să ne punem întrebări, să-L căutăm! Nu vom avea scuze dacă nu am luat aminte la acest mod atât de grăitor în care ne vorbeşte Dumnezeu.