Când o femeie sfântă se întoarce acasă

CÂND O FEMEIE SFÂNTĂ SE ÎNTOARCE ACASĂ

Ieri a murit sora Valerie.Vestea că ea nu mai este am resimţit-o ca pe o pierdere a ceva foarte preţios, ca pe o prăbuşire a unui stejar îndrăgit, bătrân şi statornic, de lângă casa tinereţii mele, pe care mă aşteptam să îl găsesc întotdeauna  acolo. Dar brusc ea nu mai este şi golul dispariţiei ei  mi-a lasat în suflet regretul acela dureros dat de conştienţa absenţei definitive a unei persoane dragi, persoană cu care mai era ceva de vorbit, ceva de împărtăşit.

Doamne câte amintiri mă leaga de această femeie, fiinţă cu sufletul blând, care te privea şi te asculta cu atâta bunăvoinţă, înţelegere şi acceptare. Căruia îi păsa de tine. Slabă şi firavă, mai ales în ultimul timp, ea a reprezentat o resursă de putere pentru sufletul meu. De câte ori era acasă în Luncă (Dobrocina-Sălaj), şi o vizitam, mă învioram şi mă umpleam de pace văzîndu-i caracterul statornic, credinţa neclintită în Dumnezeu, bucuria şi mulţumirea ei pentru tot ceea ce o înconjura, pentru ceea ce avea sau pentru ce îi lipsea.

Ce pot să spun despre sora Valerie, decât că a fost un stejar al credinţei care a oferit suport şi încurajare pentru mulţi. O privesc cu ochii minţii ca pe o înaintaşă a noastră în credinţă, o văd în rândul sfinţilor lui Dumnezeu care o primeşte cu dragoste ACASĂ. Aud parca cuvintele Domnului ‚Intră rob bun!’ Am cunoscut-o ca pe rob bun care a oferit din puţinul ei celui flamând, celui fără adăpost sau celor ce aveau nevoie la un moment dat, deşi de vreo 20 ani a trăit ca o femeie văduvă şi singură acolo la capătul satului, între Someş şi pădure, în Luncă.

Imi apare şi acuma în minte un început de vară de acum 7 ani, înainte ca sora Valerie să se îmbolnăvească mai rău. Era o sâmbătă seara, târzie şi înmiresmată de iunie, fără lună dar fantastic de înstelată. Împreună cu mama şi cu fetele mele am hotărât să mergem până în Luncă, la sora Valerie. Ne-a întâmpinat veselă şi binevoitoare. Dar peste tot, prin şură, în podul şuri şi în casă avea musafiri. Printe ei era Sandu  Tiurli şi Măria din Păuşa, oameni hoinari, cu mintea rătăcită, dar care ştiau că la sora Valerie pot cere găzduire. Pe langă aceşti sărmani în casă la sora Valerie poposea atunci o doamnă instruită, medic pensionar, fost cadru universitar  din Cluj. Voise să se refugieze la ţară, într-un loc liniştit,  auzise întâplător că există o femeie în Luncă, lângă Somes la care se poate găzdui şi a venit aici. Chiar atunci ea se întorsese de la o plimbare de pe dealurile din jur şi se minuna de bogăţiea de frumuseţe întâlnită pe aici. Mi-amintesc cum descria cu încântare miliardele de gâze care zburau prin ierburile înalte, cum vorbea despre  farmecul pădurilor din jur. Când ea descria frumuseţile lui Dumnezeu, sora Valeria îi descria bunătatea lui Dumnezeu. Mi se părea atunci atât de aproape cerul, atât de aproape Dumnezeu, aici în mijlocul naturii pure şi nepoluate de zomot, grabă, betoane, telefoane sau maşini.Era un loc şi o seară superbă pentru meditaţie şi rugăciune.

Sora Valeria si-a iubit foarte mult familia, şi făcea cu atâta bucurie sacrifii pentru ei. Îşi dorea atât de puţin pentru ea personal, a trăit în cea mai mare simplitate, bucuria ei fiind să dea. Dar cea mai mare dorinţă a ei a fost să îi vadă pe cei iubiţi în mâinile Domnului. Trăia cu o credinţă statornică că aşa se va întâmpla. Şi într-adevăr înainte ca ochii ei să se închidă, în anul acesta, fiul şi nora au hotărât să renunţe la un mod de viaţă amăgitor şi păcătos luând decizia schimbării vieţii, a apropieri personale de Dumnezeu prin încheierea unui legământ cu Domnul. Cu ani înainte ea a trăit bucuria întoarceri la Domnul a soţului şi a unor rude. Şi astfel împacată cu rostul acestei vieţi deşarte ea se odihneşte acum în braţele Domnului.

A rămas doar amintirea frumoasă a unei femei care a iubit oamenii, a iubit florile, a iubit Lunca şi te-a făcut să te simţi aici ca într-un colţ de rai.

 Maria Goron, 12 decembrie 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.